NA TEMAT - MICHAŁ KRASIŃSKI

Opublikowano: czwartek, 08, czerwiec 2017
Czytaj więcej...

W programie "Na Temat" gość: Michał Krasiński, Wicestarosta Kętrzyński. Rozmawiamy między innymi o programie Senior+ oraz o sytuacji w Powiecie Kętrzyńskim.

Czytaj więcej...

FAŁSZYWY ALARM

Opublikowano: czwartek, 20, listopad 2014
Czytaj więcej...

Dziś wieczorem otrzymaliśmy informację o rzekomym pożarze,który miał mieć miejsce w Zakładzie Recyklingu Akumulatorów w Koszach. Jak się okazało był to fałszywy alarm. Informację o fałszywym alarmie potwierdził rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie (esp,td)

Czytaj więcej...

CO Z TĄ WODĄ?

Opublikowano: sobota, 21, czerwiec 2014
Czytaj więcej...

Obawy jednak pojawiły się, a to za sprawą Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie, który przeprowadził badania gleby z terenu strefy bezpośredniej ujęcia wody w Korszach na zawartość metali ciężkich. Badania te wykazały przekroczenia, a w szczególności kadmu. W związku z tym na tablicach ogłoszeń w mieście pojawiła się informacja o skażeniu wody na ujęciu miejskim w Korszach. Jak czytamy na stronie internetowej WIOŚ-u, wyniki te należy traktować orientacyjnie, gdyż laboratorium badawcze WIOŚ nie posiada akredytacji w zakresie badań fizyko-chemicznych gleby. Inspektorat zwraca także uwagę na interpretację badań gleby pobranych z powierzchni ziemi w stosunku do jakości wód wgłębnych (esp,td)

Czytaj więcej...

PÓŁ ROKU BEZ DECYZJI

Opublikowano: czwartek, 29, maj 2014
Czytaj więcej...

Po kilkumiesięcznej przerwie Zakład Recyklingu Akumulatorów w Korszach wznowił swoją działalność. Przypomnijmy. Mieszkańcy wielokrotnie alarmowali, że zakład stanowi zagrożenie dla zdrowia. Uprawnione instytucje przeprowadziły szereg kontroli. Ostatecznie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie stwierdził niezgodne z pozwoleniem składowanie i magazynowanie związków ołowiu. Na spółkę nałożona została kara w wysokości stu tysięcy złotych. Zakład odwołał się od decyzji do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie stwierdził między innymi, że pozwolenie w obecnym brzmieniu nie daje zabezpieczenia przed emisją ołowiu do środowiska gruntowo – wodnego oraz do powietrza. W związku z tym w Urzędzie Marszałkowskim trwa postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia zintegrowanego i jednoczeście postępowanie w sprawie rozszerzenia pozwolenia, o które ubiega się zakład. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie prowadzi także wielowątkowe postępowanie w sprawie.(esp,td)

Czytaj więcej...

POMÓŻMY CZŁOWIEKOWI

Opublikowano: niedziela, 27, kwiecień 2014
Czytaj więcej...

Pan Waldemar Kocisz, to mieszkaniec Markuz, niewielkiej miejscowości w gminie Barciany. Tuż przed świętami Wielkanocnymi mężczyzna stracił w pożarze dorobek swojego życia. Jako pierwsi kłęby dymu wydobywającego się z mieszkania zauważyli sąsiedzi i natychmiast powiadomili Straż Pożarną i właściciela mieszkania, który w tym czasie był w pracy. Jako pierwsza na miejsce zdarzenia przybyła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcianach, tuż za nią dwie jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Kętrzyna. Pożar ugaszono. Niestety nie udało się uratować kuchni, która została spalona doszczętnie. Pokój i pozostałe pomieszczenia uległy zniszczeniu i także wymagają remontu. Prawdopodobnie przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej (esp,td)

Czytaj więcej...

Moim zdaniem

Dzień Dobry Mazury

Na temat

Małe domy kultury

Inspiracje Joasi

Eko-fala

Facebook

Kontakt

Adres redakcji

ul. Rybna 1
11-400 Kętrzyn

BIURO REKLAMY