JAK UZYSKAĆ PATRONAT W TELEWIZJI MAZURSKIEJ?

Opublikowano: środa, 08, sierpień 2018

patronat-TVM.png

Zasady przyznawania patronatu medialnego przez Telewizję Mazurską

 1. Telewizja Mazurska może objąć patronatem medialnym wydarzenia i przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, naukowym, sportowym i społecznym, mające szczególne znaczenie dla lokalnej społeczności Warmii i Mazur
 2. Patronatem medialnym nie będą obejmowane wydarzenie i przedsięwzięcia:
  1. naruszające obowiązujące w naszym kraju prawo i normy obyczajowe,
  2. o charakterze komercyjnym, mające na celu jedynie osiągnięcie zysku,
  3. mało istotne z punktu widzenia interesu społecznego,
  4. organizowane przez partie polityczne lub służące promocji partii i ugrupowań politycznych.
 3. Podmiot lub osoba fizyczna ubiegające się o patronat, przesyłają wniosek na adres poczty elektronicznej Telewizji Mazurskiej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nie później, niż na 14 dni przed terminem planowanego wydarzenia lub przedsięwzięcia. Osoba fizyczna jest zobowiązana dołączyć do wniosku o patronat załączoną poniżej Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Telewizja Mazurska z siedzibą w Kętrzynie, ul. Rybna 1 w terminie 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku o objęcie patronatem danego wydarzenia lub przedsięwzięcia, wydaje decyzję o objęciu patronatem, bądź decyzję o odmowie objęcia patronatem tego wydarzenia lub przedsięwzięcia. Telewizja Mazurska powiadamia o decyzji Podmiot wnioskujący o patronat, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później, niż w terminie 3 dni od dnia podjęcia decyzji w sprawie patronatu.
 5. Od decyzji odmawiającej objęcia patronatem danego wydarzenia lub przedsięwzięcia, nie przysługuje odwołanie.
 6. Objęcie patronatem danego wydarzenia lub przedsięwzięcia przez Telewizję Mazurską w Kętrzynie, nie jest równoznaczne z deklaracją wsparcia organizacyjnego lub finansowego i nie daje Organizatorowi tego wydarzenia lub przedsięwzięcia prawa do ubiegania się o takie wsparcie.
 7. Organizator wydarzenia lub przedsięwzięcia, objętego patronatem przez Telewizję Mazurską z siedzibą w Kętrzynie, ul. Rybna 1 zobowiązany jest do:
  • zamieszczenia logo Telewizji Mazurskiej w materiałach informacyjno - promocyjnych (m.in. na plakatach, zaproszeniach i broszurach), związanych z wydarzeniem lub przedsięwzięciem,
  • umożliwienia ekspozycji logotypu w miejscach możliwie najlepiej eksponowanych.
 8. Logotyp  Telewizji Mazurskiej  znajduje się na stronie internetowej Telewizji Mazurskiej  w zakładce Patronaty – Materiały do pobrania wraz zasadami jego umieszczania.

Załączniki:


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Logo TVM
Wniosek o patronat

Moim zdaniem

Dzień Dobry Mazury

Na temat

Małe domy kultury

Inspiracje Joasi

Eko-fala

Facebook

Kontakt

Adres redakcji

ul. Rybna 1
11-400 Kętrzyn

BIURO REKLAMY