BURMISTRZ RESZLA OTRZYMAŁ WOTUM ZAUFANIA

Opublikowano: piątek, 26, czerwiec 2020

Wczoraj w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu  odbyła się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Reszlu. Reszelscy Radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania Burmistrzowi Reszla Markowi Janiszewskiemu, a następnie jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

 

106030845_3055911971142817_730386917247231074_o.jpg

Jest to jedna z najważniejszych sesji w ciągu roku, gdyż w porządku obrad znajdują się ważne punkty dotyczące zarządzania gminą przez burmistrza. Najważniejszy z nich to udzielenie absolutorium Burmistrzowi Reszla Markowi Janiszewskiemu z wykonania budżetu gminy. Od 2019 roku samorządy zobligowane są do tworzenia raportu o stanie gminy za rok poprzedni i przeprowadzenia debaty. Dokument ten obok sprawozdania z wykonania budżetu stanowi źródło informacji o najważniejszych zadaniach zrealizowanych w gminie. Raport przedstawia działalność organu wykonawczego Gminy – Burmistrza Reszla w zakresie realizacji zadań własnych gminy, wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady Miejskiej w Reszlu, jak również zadań zleconych gminie, realizowanych na mocy umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu. Po zapoznaniu z treścią raportu podejmowana jest uchwała o udzieleniu wotum zaufania burmistrzowi. Reszelscy Radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania Burmistrzowi Reszla Markowi Janiszewskiemu a następnie również jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

106359146_3055911897809491_7290603738287240828_o.jpg

Źródło,fot.: UM w Reszlu

Moim zdaniem

Dzień Dobry Mazury

Na temat

Małe domy kultury

Inspiracje Joasi

Eko-fala

Facebook

Kontakt

Adres redakcji

ul. Rybna 1
11-400 Kętrzyn

BIURO REKLAMY