ZMIANA NACZELNIKA W KĘTRZYŃSKIM URZĘDZIE SKARBOWYM

Opublikowano: piątek, 23, marzec 2018

Andrzej Pietnoczko nie jest już naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Kętrzynie. Jak poinformowała nas Renata Kostowska, rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej w Olsztynie został odwołany ze stanowiska Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kętrzynie 13 marca 2018 r. na to stanowisko został powołany  Stefan Urbaniak.

 

urzad-skarbowy-ketrzyn.jpg

To nie jedyne zmiany w kętrzyńskim urzędzie, 12 marca 2018 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie odwołał  Elżbietę Kupiec ze stanowiska Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kętrzynie. Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej naczelnika urzędu skarbowego odwołuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Na pytanie o przyczynę zwolnień rzeczniczka odpowiada - Przepisy tej ustawy nie zawierają katalogu przyczyn uzasadniających odwołanie ze stanowiska naczelnika urzędu skarbowego. Na podstawie obowiązujących przepisów, Szefowi KAS przysługuje prawo do odwołania osoby zajmującej stanowisko naczelnika urzędu skarbowego bez obowiązku uzasadniania przyczyny tego odwołania.

Należy jednakże podkreślić, iż w 2017 r. reorganizacji poddana została cała administracja podatkowa i celna. Przed powołaną wówczas Krajową Administracją Skarbową postawiono nowe cele i określono bardzo konkretne zadania do wykonania. W świetle powyższego, kiedy reformie ulega cała organizacja, tego rodzaju zmiany są czymś naturalnym i są podyktowane potrzebą realizacji nowych wyzwań postawionych przed Krajową Administracją Skarbową.

Na bieżąco prowadzony jest także monitoring liczby osób zatrudnionych w poszczególnych urzędach skarbowych woj. warmińsko – mazurskiego, przy czym stan zatrudnienia w każdym z urzędów dostosowany jest do zadań nałożonych na daną jednostkę.
      

 

Moim zdaniem

Dzień Dobry Mazury

Na temat

Małe domy kultury

Inspiracje Joasi

Eko-fala

Facebook

Kontakt

Adres redakcji

ul. Rybna 1
11-400 Kętrzyn

BIURO REKLAMY