ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR KANDYDATÓW NA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH

Opublikowano: piątek, 23, luty 2018

Zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem Wyborczym w każdej gminie działać będą urzędnicy wyborczy, powoływani przez szefa Krajowego Biura Wyborczego.

15173858221d3a3fff9e90f37a15a1de260cc0b372.jpg


Dyrektorzy poszczególnych delegatur Krajowego Biura Wyborczego rozpoczęli przyjmowanie zgłoszeń od osób, chcących pełnić funkcję urzędnika wyborczego. Na zgłoszenia kandydaci mają 21 dni od dnia opublikowania, na stronie internetowej właściwej delegatury, informacji o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń.

Zgłoszenia należy składać do delegatury właściwej dla gminy, w której mają wykonywać funkcję. Oprócz danych osobowych należy podać: wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

Kandydat na urzędnika wyborczego musi być zatrudniony w administracji rządowej lub samorządowej, albo jednostkach im podległych lub przez nie nadzorowanych.

W gminach do 20 tysięcy mieszkańców urzędników wyborczych będzie dwóch. W gminach do 50 tysięcy mieszkańców – trzech, a w większych gminach dodatkowo po jednym urzędniku na każde 50 tysięcy mieszkańców, ale nie więcej niż siedmiu. W miastach wojewódzkich lub powiatowych dodatkowo powoływany zostanie jeszcze jeden urzędnik wyborczy.

Urzędnik wyborczy nie będzie mógł wykonywać swojej funkcji w gminie, w której pracuje i mieszka. Nie może należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba, skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Do zadań urzędników wyborczych należy m.in. przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, organizowanie szkoleń dla członków tych komisji a także dostarczenie kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych. Wynagrodzenie, jakie będzie otrzymywać urzędnik wyborczy, będzie proporcjonalne do czasu realizacji zadań.

Szczegóły można naleźć w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej dostępnej na stronie internetowej www.pkw.gov.pl oraz na stronach delegatur KBW

źródło:

Moim zdaniem

Inspiracje Joasi

Na temat

Małe domy kultury

Mazurskie wędrówki

Eko-fala

Facebook

Kontakt

Adres redakcji

ul. Rybna 1
11-400 Kętrzyn

[email protected]