ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

Opublikowano: poniedziałek, 03, październik 2016

29 września w  Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie odbyła się konferencja poświęcona podpisaniu porozumienia szkół zawodowych i powiatu kętrzyńskiego z Warmińsko-Mazurską Specjalna Strefą Ekonomiczną S.A. oraz Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty . Zawarto porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego. Zostało ono podpisane przez siedem podmiotów, które działając w różnych sferach postawiły sobie za cel wspieranie współpracy szkół zawodowych oraz przedsiębiorców.

 

 DSC_2856_01.jpg

Podpisy na dokumencie złożyli:
– Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorz  Smoliński;
– Warmińsko-Mazurskim Wicekurator Oświaty – Wojciech Cybulski;
– Starosta Kętrzyński – Ryszard Henryk Niedziółka;
– Wicestarosta Kętrzyński – Michał Jerzy Krasiński;
– Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie – Irena Hadziewicz;
– Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie – Marek Moszyk;
– Dyrektor Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu – Andrzej Lewandowski;
– Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie  – Ewa Jakubiec.

 

Współpraca pomiędzy Stronami Porozumienia ma między innymi na celu:
– zapewnienie spójnych, wzajemnie uzupełniających się działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnego rynku pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki;
– upowszechnienie oraz rozwój współpracy szkół i pracodawców w kształceniu zawodowym oraz zwiększenie ich zaangażowania w praktyczna naukę zawodu;
– promocję oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego
w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży i rodziców.

 W wydarzeniu tym uczestniczyli również Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Antoni Górski oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie – Grzegorz Waldemar Prokop.Po zakończeniu części formalnej, uczestnicy mieli okazję zwiedzić warsztaty samochodowe i obserwować uczniów podczas pracy.

 

Moim zdaniem

Inspiracje Joasi

Na temat

Czytaj z Mazurską

Mazurskie wędrówki

Eko-fala

Facebook

Kontakt

Adres redakcji

ul. Mickiewicza 21
11-430 Korsze

[email protected]