NIEPRAWIDŁOWOŚCI W UCHWALE BUDŻETOWEJ

Opublikowano: środa, 09, marzec 2016

Regionalna Izba Obrachunkowa zajęła stanowisko w sprawie uchwały budżetowej gminy Korsze i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025.  Izba wskazuje wyraźnie nieprawidłowości w uchwale Rady Miejskiej w Korszach, która została podjęta 25 stycznia 2016 roku na sesji.

 

Ponadto Izba podkreśla, że inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie burmistrzowi. Rada Miejska nie może wprowadzać w projekcie uchwały budżetowej zmian, które powodują  zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu. A tak się stało, gdy  Radni z klubu Nasza Gmina, wprowadzili  własne inwestycje do budżetu, bez przedstawienia kalkulacji kosztów lub jakiegokolwiek oszacowania. Radni nie wzięli także pod uwagę zaciągniętych zobowiązań, które należy spłacić w tym roku, a które zostały zaciągnięte w ubiegłym roku.
Regionalna Izba Obrachunkowa wskazuje, że wyżej wymienione unormowania rozdzielają w wyraźny sposób kompetencje rady i burmistrza. Zdaniem Kolegium Izby w przedmiotowej sprawie niezbędne jest wyważenie uprawnień i związanych również z nimi obowiązków spoczywających na organie wykonawczym jak i stanowiącym, w taki sposób, aby rola żadnego z nich nie okazała się w tym procesie iluzoryczna, biorąc pod uwagę wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu umów.
Kolegium wezwało Radę Miejską w Korszach do dokonania poprawy wadliwej uchwały w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca.

Moim zdaniem

Inspiracje Joasi

Na temat

Czytaj z Mazurską

Mazurskie wędrówki

Eko-fala

Facebook

Kontakt

Adres redakcji

ul. Mickiewicza 21
11-430 Korsze

[email protected]