ZACIEKŁA DYSKUSJA I PRZERWANA SESJA

Opublikowano: piątek, 17, marzec 2017

Ostatnia Sesja Rady Powiatu Kętrzyńskiego została przerwana. Na początku na wniosek Przewodniczącej Klubu PSL zdjęto punkt który dotyczył łączenia szpitala kętrzyńskiego z reszelskim. Następnie rozpoczęła się gorąca dyskusja na temat budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej w kontekście wydanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową zaleceń.

Moim zdaniem

Inspiracje Joasi

Na temat

Czytaj z Mazurską

Mazurskie wędrówki

Eko-fala

Facebook

Kontakt

Adres redakcji

ul. Mickiewicza 21
11-430 Korsze

[email protected]