WODA W KORSZACH NIE JEST ZAGROŻONA

Opublikowano: czwartek, 25, sierpień 2016

Woda w Korszach nie jest zagrożona tak stwierdził Państwowy Instytut Geologiczny.  Ponadto specjaliści stwierdzili, że zarówno wody wgłębne, jak i płytkie wody gruntowe oraz ekosystemy od nich zależne nie są w przedmiotowym rejonie zagrożone w wyniku działalności Zakładu Recyklingu Akumulatorów w Korszach.

W piśmie Państwowego Instytutu Geologicznego czytamy, że wody izolowanych poziomów użytkowych w rejonie Zakładu Recyklingu Akumulatorów w Korszach nie są zagrożone ze względu  na występującą tu inwersję gradientu ciśnień piezometrycznych. Wody podziemne użytkowych poziomów wodonośnych, znajdujące się pod izolującą warstwą glin zwałowych stabilizują ciśnienia na rzędach znacznie wyższych niż płytkie wody gruntowe. W związku z powyższym nie zachodzi obawa bezpośredniej infiltracji zanieczyszczeń z powierzchni terenu oraz gruntowego poziomu wodonośnego. Kończąc pismo  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy kategorycznie stwierdza, że nie przewiduje się prowadzenia dalszych prac badawczych w tym rejonie.

Pismo Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego 

 

IMG_3749.JPG

IMG_3751.JPG

 

 

 

Moim zdaniem

Inspiracje Joasi

Na temat

Czytaj z Mazurską

Mazurskie wędrówki

Eko-fala

Facebook

Kontakt

Adres redakcji

ul. Mickiewicza 21
11-430 Korsze

[email protected]