LUTOWA SESJA W BARCIANACH

Opublikowano: niedziela, 06, marzec 2016

29 lutego w Barcianach odbyła się sesja Rady Gminy. W obradach uczestniczyli radni, wójt, skarbnik, sekretarz, dyrektorzy szkół, sołtysi i  mieszkańcy. Po otwarciu obrad przez Przewodniczącą Rady Małgorzatę Kłaczko-Dyjas, przyjęto porządek obrad oraz protokół z poprzedniej sesji. Następnie Ryszard Kozyra, Wójt Gminy Barciany przedstawił informacje na temat działań międzysesyjnych i podjętych uchwał.

 

Moim zdaniem

Inspiracje Joasi

Na temat

Czytaj z Mazurską

Mazurskie wędrówki

Eko-fala

Facebook

Kontakt

Adres redakcji

ul. Reymonta 3B
11-430 Korsze

[email protected]