PIENIĄDZE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Opublikowano: wtorek, 23, luty 2016

Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2016 przez organizację pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego.

 

Zakres działań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje poszczególnych zadań:
a)    porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli (5.000 zł)
b)    promocja zdrowia i wspieranie osób niepełnosprawnych (10.000 zł)
c)    kultura i promocja (25.000 zł)
d)    kultura fizyczna i turystyka (18.000 zł)

 

Oferty będą przyjmowane do 11.03.2016 r. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków.Zasady przyznawania „Grantów” oraz reszta szczegółów znajduje się w załączniku.

 

Moim zdaniem

Inspiracje Joasi

Na temat

Czytaj z Mazurską

Mazurskie wędrówki

Eko-fala

Facebook

Kontakt

Adres redakcji

ul. Mickiewicza 21
11-430 Korsze

[email protected]