WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW ZE STOWARZYSZENIEM "EUROREGION BAŁTYK"

Opublikowano: wtorek, 09, luty 2016

8 lutego w sali sesyjnej ratusza miejskiego odbyło się spotkanie połączone z warsztatami na temat „Współpracy samorządów ze Stowarzyszeniem Gmin RP „Euroregion Bałtyk”. W spotkaniu udział wzięli między innymi samorządowcy z gmin zrzeszonych w Związku Gmin „Barcja” oraz ościennych powiatów: bartoszyckiego, mrągowskiego i węgorzewskiego, a także kierownicy spółek komunalnych, radni Rady Powiatu Kętrzyńskiego oraz Rady Miasta.

 

2k.jpg

3k.jpg

 

Rolę gospodarza spotkania pełnił Krzysztof Hećman – przewodniczący Związku Gmin „Barcja”. Stowarzyszenie „Euroregion Bałtyk” reprezentowały: Małgorzata Samusjew – dyrektor Stowarzyszenia oraz Dorota Simpson – zastępca dyrektora Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
Celem spotkania była między innymi wymiana doświadczeń, przedstawienie przez samorządowców potrzeb i problemów oraz oczekiwań w zakresie pomocy w ich rozwiązywaniu przez Stowarzyszenie, którego celem jest działanie na rzecz poprawy warunków życia ludności zamieszkałej teren działania Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem terenów przygranicznych.
Uczestnicy spotkania mogli też zapoznać się z dotychczasowymi (wymiernymi) efektami współpracy samorządów ze Stowarzyszeniem, możliwościami pozyskania partnerów, w tym partnerów zagranicznych do realizacji wspólnych projektów.

źródło:nm Kętrzyn

Moim zdaniem

Inspiracje Joasi

Na temat

Czytaj z Mazurską

Mazurskie wędrówki

Eko-fala

Facebook

Kontakt

Adres redakcji

ul. Mickiewicza 21
11-430 Korsze

[email protected]