LISTOPADOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ w KORSZACH cz.1

Opublikowano: piątek, 06, grudzień 2013

Relacja z Sesji Rady Miejskiej w Korszach, która odbyła się 28 listopada. W pierwszej części prezentacja projektu „ Spółdzielnia socjalna osób prawnych”, omówiona przez przedstawiciela Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA_COP” w Olsztynie. Następnie sprawozdanie Burmistrza Korsz z wykonania uchwał Rady Miejskiej. Na koniec Burmistrz omówi działania międzysesyjne (esp, td)

Moim zdaniem

Inspiracje Joasi

Na temat

Czytaj z Mazurską

Mazurskie wędrówki

Eko-fala

Facebook

Kontakt

Adres redakcji

ul. Mickiewicza 21
11-430 Korsze

[email protected]