STAROSTA ZAPLANOWAŁ

Opublikowano: piątek, 13, marzec 2015
Czytaj więcej...

6 marca w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie po raz pierwszy odbyła się konferencja prasowa. Współpraca samorządów, urząd przyjazny dla mieszkańców, uzdrowienie szpitala, rozwój biznesowy regionu oraz odbudowa szkolnictwa zawodowego to cele na 2015 rok dla Starosty Kętrzyńskiego oraz współpracujących samorządów w powiecie (epa).

Czytaj więcej...

DZIEŃ KOBIET Z PIGWĄ

Opublikowano: niedziela, 08, marzec 2015
Czytaj więcej...

W sobotę w restauracji Feniks w Barcianach zgromadzili się licznie mieszkańcy po to, aby świętować z okazji Dnia Kobiet. Organizator imprezy, Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach zadbał o atrakcje w tym dniu. Główną atrakcją wieczoru był występ kabaretu Pigwa Show, który jak zwykle nie zawiódł i dostarczył swoim słuchaczom wiele emocji (epa).

Czytaj więcej...

MOIM ZDANIEM

Opublikowano: sobota, 07, marzec 2015
Czytaj więcej...

Zapraszam po raz pierwszy do obejrzenia programu "Moim zdaniem", który będzie ukazywał się w Telewizji Mazurskiej cyklicznie. Pierwszym rozmówcą był Pan Konrad Sznajder, wiceprezes zarządu  ZAP Sznajder Batterien (epa).

Czytaj więcej...

LUTOWA SESJA W BARCIANACH

Opublikowano: czwartek, 05, marzec 2015
Czytaj więcej...

27 lutego w Barcianach odbyła się VI sesja Rady Gminy. W obradach uczestniczyli radni, wójt, skarbnik, sekretarz, dyrektorzy szkół oraz mieszkańcy. Po otwarciu obrad przez Przewodniczącą Rady Małgorzatę Kłaczko-Dyjas, przyjęto porządek obrad oraz protokół z poprzedniej sesji. Następnie Ryszard Kozyra, Wójt Gminy Barciany przedstawił informacje na temat działań międzysesyjnych i podjętych uchwał. Radni uchwalili zmianę dotyczącą jednostki budżetowej Zakładu Utrzymania Dróg i Zieleni w Barcianach w Samorządowy Zakład Utrzymania Dróg, Zieleni i Gospodarki Mieszkaniowej. Nadali również uchwałą statut tej jednostce (epa).

Czytaj więcej...

NIE JEST ZAGROŻONA NATURA 2000

Opublikowano: środa, 04, marzec 2015
Czytaj więcej...

Jak już wielokrotnie informowaliśmy grupa mieszkańców z Korsz od ponad roku domaga się zamknięcia zakładu recyklingu akumulatorów, ich zdaniem firma poprzez swoją działalność zatruwa środowisko i mieszkańców. Do tej grupy dołączyli miejscy rajcowie i choć to nie w ich kompetencji było zezwolenie na działalność tego zakładu, to podjęli, uchwałę intencyjną zmierzającą do zamknięcia firmy. Za ich przykładem poszli powiatowi radni i podjęli podobne stanowisko.I choć całą technologię i kulisy funkcjonowania firmy można było poznać długo przed uruchomieniem zakładu, to jak twierdzi właściciel nikt o to nie zabiegał (epa).

Czytaj więcej...

ZMANIPULOWANY KOMUNIKAT?

Opublikowano: piątek, 27, luty 2015
Czytaj więcej...

W związku z pojawieniem się na facebooku Komitetu na rzecz Ochrony Środowiska i Zdrowia Mieszkańców miasta Korsze komunikatu, mającego informować mieszkańców o manipulacji przez niektórych dziennikarzy i urzędników związanej z raportem wykonanym przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie, zajęła stanowisko w sprawie. Mirosława Tabaka podkreśla, że komunikat wprowadza w błąd mieszkańców oraz podważa zaufanie społeczeństwa do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zdanie użyte przez Komitet, tu cytat „W żadnym miejscu raportu nie pojawia się stwierdzenie,że zakład nie truje mieszkańców, więc nieuprawnione jest formułowanie tego typu wniosków” należy rozpatrywać w szerszym kontekście (epa).

Czytaj więcej...

CZY TYLKO LIDER ZAPŁACI?

Opublikowano: niedziela, 22, luty 2015
Czytaj więcej...

Przywódca „Komitetu na rzecz Ochrony Środowiska i Zdrowia Mieszkańców miasta Korsze” może zostać zmuszony do zapłaty stu pięćdziesięciu tysięcy złotych na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. Taką kwotę zażądał pełnomocnik ZAP Sznajder Batterien w wezwaniu do zaniechania naruszania dóbr osobistych. Warszawska kancelaria reprezentująca firmę zarzuca mu pomówienia głoszone na organizowanych wiecach, akcjach protestacyjnych oraz w mediach(epa) .

Czytaj więcej...

Moim zdaniem

Inspiracje Joasi

Na temat

Czytaj z Mazurską

Mazurskie wędrówki

Eko-fala

Facebook

Kontakt

Adres redakcji

ul. Mickiewicza 21
11-430 Korsze

[email protected]