LUTOWA SESJA W BARCIANACH

Opublikowano: czwartek, 05, marzec 2015
Czytaj więcej...

27 lutego w Barcianach odbyła się VI sesja Rady Gminy. W obradach uczestniczyli radni, wójt, skarbnik, sekretarz, dyrektorzy szkół oraz mieszkańcy. Po otwarciu obrad przez Przewodniczącą Rady Małgorzatę Kłaczko-Dyjas, przyjęto porządek obrad oraz protokół z poprzedniej sesji. Następnie Ryszard Kozyra, Wójt Gminy Barciany przedstawił informacje na temat działań międzysesyjnych i podjętych uchwał. Radni uchwalili zmianę dotyczącą jednostki budżetowej Zakładu Utrzymania Dróg i Zieleni w Barcianach w Samorządowy Zakład Utrzymania Dróg, Zieleni i Gospodarki Mieszkaniowej. Nadali również uchwałą statut tej jednostce (epa).

Czytaj więcej...

NIE JEST ZAGROŻONA NATURA 2000

Opublikowano: środa, 04, marzec 2015
Czytaj więcej...

Jak już wielokrotnie informowaliśmy grupa mieszkańców z Korsz od ponad roku domaga się zamknięcia zakładu recyklingu akumulatorów, ich zdaniem firma poprzez swoją działalność zatruwa środowisko i mieszkańców. Do tej grupy dołączyli miejscy rajcowie i choć to nie w ich kompetencji było zezwolenie na działalność tego zakładu, to podjęli, uchwałę intencyjną zmierzającą do zamknięcia firmy. Za ich przykładem poszli powiatowi radni i podjęli podobne stanowisko.I choć całą technologię i kulisy funkcjonowania firmy można było poznać długo przed uruchomieniem zakładu, to jak twierdzi właściciel nikt o to nie zabiegał (epa).

Czytaj więcej...

ZMANIPULOWANY KOMUNIKAT?

Opublikowano: piątek, 27, luty 2015
Czytaj więcej...

W związku z pojawieniem się na facebooku Komitetu na rzecz Ochrony Środowiska i Zdrowia Mieszkańców miasta Korsze komunikatu, mającego informować mieszkańców o manipulacji przez niektórych dziennikarzy i urzędników związanej z raportem wykonanym przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie, zajęła stanowisko w sprawie. Mirosława Tabaka podkreśla, że komunikat wprowadza w błąd mieszkańców oraz podważa zaufanie społeczeństwa do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zdanie użyte przez Komitet, tu cytat „W żadnym miejscu raportu nie pojawia się stwierdzenie,że zakład nie truje mieszkańców, więc nieuprawnione jest formułowanie tego typu wniosków” należy rozpatrywać w szerszym kontekście (epa).

Czytaj więcej...

CZY TYLKO LIDER ZAPŁACI?

Opublikowano: niedziela, 22, luty 2015
Czytaj więcej...

Przywódca „Komitetu na rzecz Ochrony Środowiska i Zdrowia Mieszkańców miasta Korsze” może zostać zmuszony do zapłaty stu pięćdziesięciu tysięcy złotych na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. Taką kwotę zażądał pełnomocnik ZAP Sznajder Batterien w wezwaniu do zaniechania naruszania dóbr osobistych. Warszawska kancelaria reprezentująca firmę zarzuca mu pomówienia głoszone na organizowanych wiecach, akcjach protestacyjnych oraz w mediach(epa) .

Czytaj więcej...

NIEPRECYZYJNA OPINIA?

Opublikowano: niedziela, 22, luty 2015
Czytaj więcej...

Sprawa związana z działalnością Zakładu Recyklingu w Korszach jest od dawna tematem numer jeden. Od ponad roku różne instytucje uprawnione sprawdzają czy zakład w Korszach spełnia normy i nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców. Wykonano wiele badań, w różnych instytutach. Jednak pojawiają się ciągle nowe. Ostatnio sporo zamieszania wzbudziła opinia wydana przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie (epa).

Czytaj więcej...

PROTESTUJ TAŃCZĄC

Opublikowano: piątek, 20, luty 2015
Czytaj więcej...

Nazywam się Miliard, to akcja organizowana na całym świecie. Kampania ma zwrócić uwagę na problem przemocy wobec kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych. Jej uczestnicy tańcząc integrują się w proteście. W sobotę w Barcianach zebrała się grupa ludzi, po to aby wspólnie wyrazić tańcem sprzeciw wobec przemocy, szczególnie wobec kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych (epa).

Czytaj więcej...

FERIE ZIMOWE W BARCIANACH

Opublikowano: czwartek, 05, luty 2015
Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Moim zdaniem

Inspiracje Joasi

Na temat

Małe domy kultury

Mazurskie wędrówki

Eko-fala

Facebook

Kontakt

Adres redakcji

ul. Rybna 1
11-400 Kętrzyn

redakcja@telewizjamazurska.pl

Tel. 662-104-043