POSTAW NA PRACĘ

Opublikowano: wtorek, 04, listopad 2014
Czytaj więcej...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach we współpracy z Fundacją działającą poprzez Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku realizuje projekt skierowany do osób niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów i pracodawców z terenów wiejskich i małomiasteczkowych. Aktualnie w projekcie uczestniczy 9 osób (esp,td).

Czytaj więcej...

AKTYWNA INTEGRACJA

Opublikowano: wtorek, 04, listopad 2014
Czytaj więcej...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach realizuje wiele programów mających na celu wzrost integracji społecznej mieszkańców. Obecnie realizowany jest projekt systemowy, a dokładnie jaki? „Wzrost integracji społecznej oraz wzrost skuteczności pomocy społecznej w Gminie Barciany” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Barciany, korzystających z pomocy społecznej, którzy są w wieku aktywności zawodowej (esp.td).

Czytaj więcej...

POWSTAJE SZYBKI INTERNET

Opublikowano: wtorek, 04, listopad 2014
Czytaj więcej...

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego realizowany jest projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, który polega na budowie nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Projekt realizowany jest także w Gminie Barciany. Realizacja projektu pozwoli w pełni osiągnąć strategiczny cel, jakim jest zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym". Budowa sieci szerokopasmowych w Polsce Wschodniej jest innowacyjnym przedsięwzięciem, które będzie miało ogromny wpływ na rozwój regionu. Obecnie jest to jeden z największych projektów realizowanych na rzecz całego regionu. Projekt jest realizowany przez Urząd Marszałkowski w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Ogólna wartość projektu wynosi ponad 300 mln zł (esp,td).

Czytaj więcej...

PASOWANIE PIERWSZAKÓW

Opublikowano: wtorek, 04, listopad 2014
Czytaj więcej...

14 października w Zespole Szkół w Windzie odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów. W tym dniu także obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość zgromadziła wielu gości. Akademię poprzedził program artystyczny w wykonaniu najmłodszych. Następnie pierwszoklasiści i ich rodzice złożyli uroczyste ślubowanie. Aktu pasowania dokonała Iwona Spodyniuk, dyrektor Zespołu Szkół w Windzie. Słowa podziękowania skierowano także z okazji ich święta do nauczycieli i pracowników obsługi. Gronu pedagogicznemu życzono satysfakcji, sukcesów i wytrwałości, a uczniom dobrych wyników w nauce. W dalszej części akademii odbył się program artystyczny, w którym starsi uczniowie pokazali w formie satyry „szkolną rzeczywistość” (esp,td).

Czytaj więcej...

JUŻ WKRÓTCE WYNIKI BADAŃ

Opublikowano: środa, 29, październik 2014
Czytaj więcej...

Trwają kompleksowe badania z udziałem przedstawicieli Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz Ośrodka Badań i Kontroli w Katowicach. Eksperci gromadzili materiał badawczy po to, aby sprawdzić jaka jest przyczyna podwyższonych poziomów ołowiu i kadmu w środowisku. Przypomnijmy. Decyzję o badaniach podjęli mieszkańcy na spotkaniu z wojewódzkim inspektorem sanitarnym oraz z przedstawicielami instytutów. Wówczas to omówiono zakres i metodykę badań. Badania prowadzone są od 4 lipca na terenie gminy Korsze. Kompleksowy raport, który sporządzą naukowcy, będzie podstawą do podjęcia decyzji administracyjnych związanych z działalnością Zakładu Recyklingu Akumulatorów w Korszach. Badania sfinansował wojewoda warmińsko – mazurski. (esp,td).

Czytaj więcej...

Moim zdaniem

Dzień Dobry Mazury

Na temat

Małe domy kultury

Inspiracje Joasi

Eko-fala

Facebook

Kontakt

Adres redakcji

ul. Rybna 1
11-400 Kętrzyn

redakcja@telewizjamazurska.pl

Tel. 89 741 34 56

Tel. 662-104-043

BIURO REKLAMY

TEL. 515 891 276