RUSZA REWITALIZACJA RESZELSKIEGO PARKU. KOSZT INWESTYCJI TO PRZESZŁO 6 MLN ZŁOTYCH!

Opublikowano: poniedziałek, 11, luty 2019

Burmistrz Reszla Marek Janiszewski podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Transportowo-Sprzętowym Budownictwa „PYZAK”. W ramach umowy Gmina Reszel powierza do wykonania roboty budowlane polegające na „Przywróceniu wartości przyrodniczo-architektoniczno-użytkowych Parku Miejskiego w Reszlu” w ramach zadania „Rozwój Przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego Otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku”. Koszt inwestycji to  przeszło 6 mln złotych.

bv.jpg

W ramach projektu wykonane zostaną m.in. następujące prace:

 • wymiana lub remont istniejących mostków pieszych przez rzekę,
 • wymiana nawierzchni betonowych na granitowe,
 • utwardzenie istniejących ścieżek i schodów ziemnych przepuszczalną nawierzchnią mineralno-żywiczną,
 • wymiana ławek w amfiteatrze i wykonanie podestu sceny amfiteatru z desek syntetycznych,
 • wycinka drzew wraz z usunięciem karp
 • oczyszczenie stawów
 • sadzenie krzewów oraz wykonanie nasadzeń kwiatowych,
 • montaż urządzeń małej architektury – siłownia zewnętrzna, bujaki sprężynowe, zestaw drabinek, huśtawka, zabawki terenowe, kosze, stoliki szachowe, stoliki z ławkami, ławki dębowe, ścianki wspinaczkowe, karmiki, tablice informacyjne i pamiątkowe,
 • wykonanie trasy kablowej, montaż słupów i opraw oświetleniowych,
 • wykonanie monitoringu terenu.

Również tego samego dnia podpisana została umowa z firmą BUDOKOP Piotr Głodowski na wykonanie robót budowlanych polegających na „Likwidacji osuwisk w zakresie umocnienia skarp i przebudowy kanalizacji deszczowej w Parku Miejskim w Reszlu” w ramach zadania „Rozwój Przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego Otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku”. Wartość tej inwestycji wynosi 2 204 456,85 złotych.

Zakres prac budowlanych:

 • karczowanie terenu i wycinkę drzew wraz z usunięciem karp,
 • przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • zabezpieczenie skarp przed zagrożeniem osuwiskami,
 • sadzenie krzewów oraz wykonanie nasadzeń kwiatowych.

Dodatkowo na każde z zadań podpisane zostały umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji w/w zadań.

źródło: UG w Reszlu

Moim zdaniem

Dzień Dobry Mazury

Na temat

Małe domy kultury

Inspiracje Joasi

Eko-fala

Facebook

Kontakt

Adres redakcji

ul. Rybna 1
11-400 Kętrzyn

redakcja@telewizjamazurska.pl

Tel. 89 741 34 56

Tel. 662-104-043

BIURO REKLAMY

TEL. 515 891 276