PRAWIE 400 TYSIĘCY TRAFI DO KORSZ I RESZLA

Opublikowano: środa, 24, styczeń 2018

Wczoraj Sylwia Jaskulska, członek Zarządu Województwa podpisała kolejnych 12 umów z beneficjentami poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączna wartość podpisanych tych umów to 1 352 431,00 zł. Wśród beneficjentów z powiatu kętrzyńskiego dofinansowanie otrzymali gmina Korsze i Przedsiębiorstwo Komunalne z Reszla.

 


Gmina Korsze reprezentowana przez Burmistrza Ryszarda Ostrowskiego zawarła umowę wartości 63 621,00 złotych. Dzięki pozyskanym środkom finansowym w miejscowości Glitajny  powstanie plac rekreacyjno-sportowy ze ścieżką sensoryczną, boiskami do piłki nożnej, ręcznej i siatkowej oraz tablice zawierające informacje o przyrodzie i historii regionu.

Reszel.JPG


Z Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o w Reszlu , które reprezentował prezes Marcin Bejnar podpisałam umowę w ramach działania 4.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie wartości 312 939,22 zł pozwoli wybudować mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy do 40 kWp na oczyszczali ścieków w Reszlu oraz stacji uzdatniania wody.

Moim zdaniem

Dzień Dobry Mazury

Na temat

Małe domy kultury

Inspiracje Joasi

Eko-fala

Facebook

Kontakt

Adres redakcji

ul. Rybna 1
11-400 Kętrzyn

redakcja@telewizjamazurska.pl

Tel. 89 741 34 56

Tel. 662-104-043

BIURO REKLAMY

TEL. 515 891 276