KĘTRZYŃSKI SZPITAL OTRZYMA PONAD MILION ZŁOTYCH

Opublikowano: wtorek, 22, sierpień 2017

Szpital Powiatowy w Kętrzynie otrzyma 1 135 556,96 zł na „Podniesienie poziomu jakości usług poprzez wyposażenie pracowni tomografii komputerowej i endoskopowej do kompleksowej diagnostyki i leczenia nieinwazyjnego chorób układu pokarmowego i oddechowego”.

Konkurs-Szpital-Pow.png
Pieniądze zostały pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z osi priorytetowej nr 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działania: 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia i Poddziałania: 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych. Dla mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego oznacza to podniesienie jakości usług medycznych i możliwość korzystania z nowych urządzeń w pracowni tomografii komputerowej i endoskopowej. Pacjenci z chorobami układu pokarmowego i oddechowego w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie uzyskają kompleksową pomoc dzięki najnowszej aparaturze medycznej.

źródło: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

Moim zdaniem

Inspiracje Joasi

Na temat

Małe domy kultury

Mazurskie wędrówki

Eko-fala

Facebook

Kontakt

Adres redakcji

ul. Rybna 1
11-400 Kętrzyn

redakcja@telewizjamazurska.pl

Tel. 89 741 34 56

Tel. 662-104-043

BIURO REKLAMY

TEL. 515 891 276