PRZEMILCZEĆ ARMAGEDON

Opublikowano: środa, 27, sierpień 2014
Czytaj więcej...

Już wkrótce w Telewizji Mazurskiej wywiad z Marcinem Łupkowskim - autorem książki pt. "Przemilczeć Armagedon" (esp, td)

Czytaj więcej...

POWIAT KĘTRZYŃSKI INWESTUJE W OŚWIATĘ

Opublikowano: środa, 20, sierpień 2014
Czytaj więcej...

Powiat Kętrzyński nie zwalnia tempa inwestycyjnego.Wykonano szereg prac budowlanych i adaptacyjnych. Samorząd przeznaczył na kluczowe zadania ponad 25 milionów złotych. Główne inwestycje, to infrastruktura drogowa, modernizacja bazy oświatowej oraz wzrost jakości służby zdrowia. Wszystko to ma służyć mieszkańcom i odwiedzającym powiat kętrzyński(esp,td).

Czytaj więcej...

BADAJĄ LUDZI I ŚRODOWISKO

Opublikowano: wtorek, 19, sierpień 2014
Czytaj więcej...

19 sierpnia rozpoczęły się badania krwi finansowane przez wojewodę warmińsko – mazurskiego. Wyniki tych badań ocenią czy Zakład Recyklingu Akumulatorów w Korszach wpływa na środowisko i mieszkańców miasta. Oddziaływanie Zakładu na środowisko ocenią przedstawiciele Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi i Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach. Ci pierwsi ocenią oddziaływanie na zdrowie, drudzy zaś zbadają środowisko, czyli powietrze, wodę i glebę. Badania poprzedzone były konsultacjami z mieszkańcami Korsz, które odbyły się 24 lipca. Celem było wypracowanie stanowiska w sprawie. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Janusz Dzisko Warmińsko – Mazurski Państwowy Inspektor Sanitarny, prof. Wojciech Wąsowicz z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Mieczysław Dumieński – Prezes Fundacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”. Na zlecenie prezesa Dumieńskiego dokonano tego samego dnia poboru krwi u mieszkańców Korsz, aby sprawdzić jak zakład wpływa na ich zdrowie. Jak dowiedzieliśmy się są już wyniki badań wraz z raportem, który sporządził prezes Dumieński (esp,td).

Czytaj więcej...

KĘTRZYŃSKI SZPITAL ZMIENIA SIĘ

Opublikowano: czwartek, 14, sierpień 2014
Czytaj więcej...

Powiat Kętrzyński nie zwalnia tempa inwestycyjnego.Wykonano szereg prac budowlanych i adaptacyjnych. Samorząd przeznaczył na kluczowe zadania ponad 25 milionów złotych. Główne inwestycje, to infrastruktura drogowa, modernizacja bazy oświatowej oraz wzrost jakości służby zdrowia. Wszystko to ma służyć mieszkańcom i odwiedzającym powiat kętrzyński(esp,td).

Czytaj więcej...

SŁUŻĄ, BY CHRONIĆ

Opublikowano: piątek, 08, sierpień 2014
Czytaj więcej...

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie istnieje od 23. lat. W szeregach placówki służbę pełni ponad tysiąc trzystu funkcjonariuszy. Aktualnie w strukturze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej funkcjonuje jedenaście jednostek organizacyjnych (esp, td).

Czytaj więcej...

ZAKŁAD RECYKLINGU AKUMULATORÓW OD ŚRODKA cz. II

Opublikowano: czwartek, 07, sierpień 2014
Czytaj więcej...

O zakładzie Recyklingu Akumulatorów w Korszach mówiły niemalże wszystkie media w Polsce. Przypomnijmy. Mieszkańcy wielokrotnie informowali, że zakład stanowi zagrożenie dla zdrowia. Uprawnione Instytucje przeprowadziły szereg kontroli. Jednakże nie zapadły dotychczas wiążące decyzje. Próbowaliśmy uzyskać zgodę właściciela, aby pokazać zakład od „środka”. Po wielu rozmowach taką zgodę otrzymaliśmy. Telewizja Mazurska jako pierwsza pokazuje relację z wizyty w Zakładzie w czasie pracy.

Czytaj więcej...

KARA ZOSTAŁA UCHYLONA

Opublikowano: środa, 06, sierpień 2014
Czytaj więcej...

Generalny Inspektor Ochrony Środowiska uchylił karę stu tysięcy złotych, która została nałożona na Zakład Recyklingu Akumulatorów w Korszach.Przypomnijmy. Karę nałożył w marcu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który stwierdził niezgodne z prawem gospodarowanie odpadami. Postępowanie będzie prowadzone przez WIOŚ ponownie. Generalny Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził między innymi, że WIOŚ wydając decyzję naruszył szereg przepisów proceduralnych i zgromadził niekompletny materiał dowodowy (esp,td).

Czytaj więcej...

Moim zdaniem

Dzień Dobry Mazury

Na temat

Małe domy kultury

Inspiracje Joasi

Eko-fala

Facebook

Kontakt

Adres redakcji

ul. Rybna 1
11-400 Kętrzyn

redakcja@telewizjamazurska.pl

Tel. 89 741 34 56

Tel. 662-104-043

BIURO REKLAMY

TEL. 515 891 276