SKONTROLUJĄ I PRZEBADAJĄ

Opublikowano: piątek, 27, czerwiec 2014
Czytaj więcej...

Woda w Korszach nie jest zagrożona skażeniem,tak twierdzi Mirosława Tabaka - Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie. Badania na zawartość zarówno metali ciężkich jak i czynników biologicznych i fizyko – chemicznych prowadzone są systematycznie. Potwierdza to Janusz Dzisko- Warmińsko – Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie. Bogdan Meina - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poinformował nas, że ostatnie badania gleby były przeprowadzone poglądowo i zapewnił, że zostaną powtórzone przez akredytowane instytucje. WIOŚ prowadzi obecnie kontrolę w Zakładzie Utylizacji Akumulatorów w Korszach, która potrwa do połowy lipca. Potwierdził to również w rozmowie telefonicznej dyrektor zakładu. Może w końcu szereg badań i kontroli przeprowadzonych przez różne instytucje wyjaśnią jakie jest faktyczne oddziaływanie Zakładu Utylizacji Akumulatorów w Korszach na środowisko i zdrowie mieszkańców gminy Korsze (esp,td).

Czytaj więcej...

MAJOWA SESJA W SROKOWIE

Opublikowano: czwartek, 26, czerwiec 2014
Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

WÓJT NAGRODZIŁ NAJLEPSZYCH

Opublikowano: środa, 25, czerwiec 2014
Czytaj więcej...

W środę w siedzibie władz lokalnych w Barcianach odbyło się wręczenie nagród uczniom z gminnych szkół za osiągnięcia i aktywny udział w konkursach, olimpiadach i zawodach. Nagrodzeni odebrali dyplomy i słowa uznania od Wójta Gminy oraz Przewodniczącej Rady Gminy. Słowa uznania i gratulacje skierowano również do nauczycieli za pracę i trud włożony w wychowanie młodego pokolenia.Nagrody przyznawane są w Gminie Barciany od ponad 20 lat (esp, td).

Czytaj więcej...

POMOC NADESZŁA

Opublikowano: wtorek, 24, czerwiec 2014
Czytaj więcej...

Pan Waldemar Kocisz to mieszkaniec Markuz, niewielkiej miejscowości w gminie Barciany. W maju informowaliśmy, że mężczyzna stracił w pożarze dorobek swojego życia. Wówczas to zwracaliśmy się z prośbą do naszych widzów, aby pomóc i wesprzeć Pana Waldemara. Po naszym apelu pomoc nadeszła błyskawicznie. Kuchnia, która spaliła się doszczętnie jest już prawie wyremontowana. Wymieniona została cała instalacja elektryczna, która prawdopodobnie była przyczyną pożaru. Remont pokoju i łazienki jest już na ukończeniu. Nieocenioną pomocą okazała się pomoc sąsiedzka (esp, td).

Czytaj więcej...

MAZURSKIE WĘDRÓWKI

Opublikowano: poniedziałek, 23, czerwiec 2014
Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

PROJEKT INTEGRUJE

Opublikowano: niedziela, 22, czerwiec 2014
Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Baby z Babieńca” rozpoczęło realizację projektu „Aktywni seniorzy w gminie Korsze”. Projekt skierowany jest do osób powyżej 50 roku życia i obejmuje mieszkańców z gminy Korsze. W piątek odbyło się w Garbnie pierwsze spotkanie. Projekt zakłada integrację międzypokoleniową i wspólne działania różnych podmiotów z gminy, a w szczególności: organizacji pozarządowych, mediów, samorządu, osób prywatnych. Stąd udział wielu partnerów, m.in. stowarzyszeń Koło Gospodyń Wiejskich „Baby z Babieńca” , „Wszyscy Powinni Mieć Równe Szanse” z Warnikajm oraz Spółdzielni Socjalnej PROFIT z Mrągowa. Realizacja projektu potrwa do końca roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia to prawie 40 tysięcy złotych (esp,td).

Czytaj więcej...

BLIŻEJ LUDZI

Opublikowano: niedziela, 22, czerwiec 2014
Czytaj więcej...

Projekt unijny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wspieranie osób niepełnosprawnych ze środowisk wiejskich, który jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach dobiega końca. W ramach projektu odbyły się warsztaty z doradzcą zawodowym, psychologiem i prawnikiem. Ostatnim etapem są zajęcia z obsługi komputera z których mogą skorzystać nie tylko kursanci, ale i ich rodziny.

Czytaj więcej...

Moim zdaniem

Dzień Dobry Mazury

Na temat

Małe domy kultury

Inspiracje Joasi

Eko-fala

Facebook

Kontakt

Adres redakcji

ul. Rybna 1
11-400 Kętrzyn

redakcja@telewizjamazurska.pl

Tel. 89 741 34 56

Tel. 662-104-043

BIURO REKLAMY

TEL. 515 891 276