DNI SROKOWA KONCERTOWO

Opublikowano: wtorek, 29, lipiec 2014
Czytaj więcej...

Drugi dzień obchodów Dni Srokowa odbywał się na Placu Rynkowym. Było wiele konkursów, między innymi wokalny, fotograficzny, plastyczny i kulinarny. Wystąpiło wielu artystów i zespołów lokalnych. Były też występy gwiazd, takich jak Trubadurzy, Zbigniew Wodecki, Skalar's. Święto Srokowa odbyło się w ramach festiwalu pszczelarskiego „ Mazurskie Miody”. Współfinansowane było z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na festiwalu zaprezentowały się koła pszczelarskie i firmy z lokalnej grupy działania, do której należy Srokowo. Organizatorem Dni Srokowa był Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie i Gmina Srokowo, patronat medialny nad festiwalem objęła Telewizja Mazurska (esp,td).

Czytaj więcej...

DNI SROKOWA NA SPORTOWO

Opublikowano: wtorek, 29, lipiec 2014
Czytaj więcej...

11 lipca rozpoczęły się Dni Srokowa. W piątek, w pierwszy dzień, obchody odbywały się aktywnie, na sportowo. Na boisku „ORLIK” w Srokowie odbył się turniej piłki nożnej, w którym rywalizowały dzieci ze szkół podstawowych z gminy Srokowo oraz turniej tenisa ziemnego w różnych kategoriach wiekowych. Najwięcej jednak emocji wzbudził mecz piłki nożnej radni i sołtysi przeciwko pracownikom samorządowym. Rywalizacja była wyrównana. Pierwsza połowa zakończyła się remisem 1:1. O zwycięstwie przesądziły ostatnie sekundy meczu. Bramkę na 2:1 strzelili pracownicy samorządowi, tym samym ustalając wynik spotkania. Urozmaiceniem widowiska była obecność niezwykłej komentatorki, która na wesoło zdawała relację z meczu. Wszyscy uczestnicy piątkowych rozgrywek otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy(esp,td).

Czytaj więcej...

KONSULTACJE W SPRAWIE BADAŃ

Opublikowano: wtorek, 29, lipiec 2014
Czytaj więcej...

W czwartek w Miejskim Ośrodku Kultury w Korszach odbyło się spotkanie z mieszkańcami Korsz. Celem było wypracowanie stanowiska w sprawie badań, które mają wyjaśnić ocenę oddziaływania Zakładu Recyklingu Akumulatorów w Korszach na środowisko i zdrowie mieszkańców Gminy Korsze. W spotkaniu wzięli udział: Janusz Dzisko - Warmińsko-Mazurski Państwowy Inspektor Sanitarny, prof. Wojciech Wąsowicz z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Mieczysław Dumieński - Prezes Fundacji na Rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie, przedstawiciele wojewody, marszałka, władz powiatowych i lokalnych oraz mieszkańcy. Badania organizowane są przez olsztyński sanepid, a finansowane przez wojewodę warmińsko – mazurskiego (esp,td).

Czytaj więcej...

POWIAT KĘTRZYŃSKI INWESTUJE Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Opublikowano: piątek, 25, lipiec 2014
Czytaj więcej...

Powiat Kętrzyński nie zwalnia tempa inwestycyjnego.Wykonano szereg prac budowlanych i adaptacyjnych. Samorząd przeznaczył na kluczowe zadania ponad 25 milionów złotych. Główne inwestycje, to infrastruktura drogowa, modernizacja bazy oświatowej oraz wzrost jakości służby zdrowia. Wszystko to ma służyć mieszkańcom i odwiedzającym powiat kętrzyński.Prawie 11 milionów przeznaczył samorząd kętrzyński na zmianę sposobu użytkowania i termomodernizację budynku przy ulicy Pocztowej w Kętrzynie. Od czerwca ubiegłego roku w jednym budynku mieści się wiele jednostek organizacyjnych powiatu. Mieszkańcy mają lepszy dostęp do tych placówek i świadczonych usług (esp,td).

Czytaj więcej...

POWIAT KĘTRZYŃSKI INWESTUJE Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Opublikowano: poniedziałek, 14, lipiec 2014
Czytaj więcej...

Powiat Kętrzyński nie zwalnia tempa inwestycyjnego.Wykonano szereg prac budowlanych i adaptacyjnych. Samorząd przeznaczył na kluczowe zadania ponad 25 milionów złotych. Główne inwestycje, to infrastruktura drogowa, modernizacja bazy oświatowej oraz wzrost jakości służby zdrowia. Wszystko to ma służyć mieszkańcom i odwiedzającym powiat kętrzyński.Ponad 10 milionów powiat kętrzyński przeznaczył na ośrodek szkolno – wychowawczy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. W kompleksie mieści się ośrodek, internat oraz dom dziecka(esp,td).

Czytaj więcej...

KARTA RODZINY 3+

Opublikowano: czwartek, 10, lipiec 2014
Czytaj więcej...

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej (esp, td) www.rodzina.gov.pl

Czytaj więcej...

NIE BĘDZIE SPAŁ ZE SZCZURAMI

Opublikowano: środa, 09, lipiec 2014
Czytaj więcej...

Możliwe, że już nie rozmawialibyśmy z Panem Waldemarem. Mężczyzna przez 3 lata mieszkał w altance bez prądu i wody. Warunki w jakich przebywał urągały godności ludzkiej. Szczury i robactwo były codziennością. Najgorzej jednak było przetrwać zimą. Starania mężczyzny o przydział lokalu socjalnego kończyły się przez długi czas niepowodzeniem, dlatego pan Waldemar w akcie desperacji gotów był podpalić się przed urzędem. W końcu po wielu miesiącach walki o dach nad głową, burmistrz przyznał mężczyźnie lokal na poddaszu (esp, td).

Czytaj więcej...

Moim zdaniem

Dzień Dobry Mazury

Na temat

Małe domy kultury

Inspiracje Joasi

Eko-fala

Facebook

Kontakt

Adres redakcji

ul. Rybna 1
11-400 Kętrzyn

redakcja@telewizjamazurska.pl

Tel. 89 741 34 56

Tel. 662-104-043

BIURO REKLAMY

TEL. 515 891 276